Naam:

 

Stichting Vrienden Doopsgezind Kerkgebouw Almelo

Belastingnummer:

 

8514.75.322

KvK Oost Nederland:

 

54878772

Contactadres:

 

p/a Havezathe 244, 7608 DXALMELO

Bestuurssamenstelling:

dHr.P.U.Bergsma, voorzitter,

Mw.E.A.Nekeman, secretaris,

dHr.H.H.de Vries, penningmeester en website-beheerder

 

Beleidsplan:

 

Voor het geldende beleidsplan klik hier

Beloningsbeleid:

 

De bestuursleden ontvangen geen beloning, alleen vergoeding van werkelijk gemaakte kosten.

 

Doelstelling:

 

De instandhouding - als kerk en als monument - van de Doopsgezinde Kerk aan de Grotestraat 57 te Almelo, met bijbehorende zalen.

 

Verslag uitgeoefende activiteiten:

Voor een jaarverslag over 2018: klik hier

FinanciŽle verantwoording:

 

Voor het financiŽle overzicht 2016 - 2018: klik hier

Opmerkingen tav deze website

gaarne aan <info(at)vrienden-dgka.nl>

 

 

Bijgewerkt: 26-03-2019