Jaarverslag 2015 van de Stichting Vrienden van het Doopsgezind Kerkgebouw Almelo

De stichting vrienden heeft over 2015 weer een aantal activiteiten kunnen ontplooien om zodoende financieel bij te kunnen dragen aan het in stand houden van het kerkgebouw. Genoemd kan worden het Lentefestival, Magic Festival, Klankschalenconcerten en trouwerijen. Ook door verkoop van boeken (boekenmarkt; vrijmarkt en dergelijke) en donaties van sponsoren. Van de boekenmandjes met boeken en CDís in de kerk en Mennozaal, die Cockij Mulder steeds aanvult, wordt door gemeenteleden veel gebruik gemaakt. Het was de stichting dan ook mogelijk voor 2015 een substantiŽle bijdrage te leveren in de kosten van het onderhoud aan het gebouw.

De orgelbespelingen hebben elke 1ste en 3de zaterdag plaats gehad. Behalve in januari en de zomermaanden. De bespelingen trokken gemiddeld 25 toehoorders. Er is een begin gemaakt met de voorbereiding van het 10-jarig jubileum van ĎOrgel op zaterdag' in mei 2016 door Helmich de Vries. Het is dan ook 10 jaar geleden dat de renovatie van het orgel is afgerond.

Wij zien terug op een goed jaar. Veel hulp hebben we gekregen van Herma Flim bij de diverse activiteiten. Ook bij de boekenmarkt waren er veel hulpvaardige mensen aanwezig.

Het stemt ons dankbaar te zien dat we gesteund worden door de gemeenteleden en we zien de toekomst dan ook hoopvol tegemoet.

Pier Bergsma, voorzitter

Elly Nekeman, secretaris

Helmich de Vries, penningmeester