Stichting Vrienden v/h Doopsgezind Kerkgebouw Almelo

 

Boekjaar 2015

Inkomsten

 

 

Uitgaven

 

 

 

 

 

 

Saldo 01-01-2015

5.898

 

Mennozaal

0

 

 

 

 

 

Giften

320

 

Bankkosten

146

 

 

 

 

 

Donaties

710

 

Secretariaat

76

 

 

 

 

 

Orgel op zaterdag (collecten)

1.855

 

Orgel op zaterdag (kosten)

1.676

 

 

 

 

 

 

 

 

Aan doel besteed:

6.835

 

 

 

 

 

Verhuur

980

 

Anders

125

 

 

 

 

 

Anders

982

 

Saldo naar 2016

1.887

 

 

 

 

 

Eindtelling

10.745

 

10.745

 

 

 

 

 

= = = = = = =

 

 

 

 

 

 

 

Datum:

Handtekening:

 

Opgemaakt:

 

07-01-16

 

 

 

 

 

(w.g.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H.H.de Vries, penningmeester

 

 

 

 

 

 

Gezien en accoord:

 

07-01-16

 

 

 

 

 

(w.g.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.U.Bergsma, voorzitter

 

 

 

 

 

 

 

 

07-01-16

 

 

 

 

 

(w.g.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.A,Nekeman, secretaris

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

= = = = = = =